Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o naszej Szkole Podstawowej nr 2 w Jaworze: o statusie prawnym, danych teleadresowych, danych ułatwiających kontakt ze Szkołą Podstawową nr 2 i jej komórkami organizacyjnymi.

Szkoła Podstawowa im Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jaworze jest samorządową jednostką budżetową Gminy Jawor. Przykładowa Instytucja została utworzona w roku 1997 decyzją Rady Gminy Jawor.